Reklama
 
Blog | František Kocourek

Věc: Občanský nesouhlas – otevřený dopis

  Vážený pane hejtmane, v minulém čísle krajských novin jsem si opět s nelibostí přečetl o pokračující spolupráci mezi Olomouckým krajem a ruskou oblastí Kostroma. Jak jsem již psal v dopise ze dne 2.10.2008 Vašemu předchůdci, nesouhlasím s jakoukoli spoluprací mezi naším krajem a ruskou výše zmíněnou oblastí.

  Důvodem je, že ruská společnost nemá náznaky demokratizačních procesů a jeví se jako připravený agresor. Chápu, že si nedokážete představit, že by v současnosti mohla ruská vojska vstoupit na naše území tak, jako si nedokázal představit můj děda, že by mohl sedět v komunistickém kriminále jenom proto, že byl sedlák. Ale věřte, že Rusové změnili taktiku a své mocenské síly prosazují prostřednictvím svých obchodních společností.

  Pane hejtmane, společnost České republiky se přiklonila k západním společnostem, které si zvolily správu formou demokracie a kde se mimo jiné snažíme své politiky hlídat, kontrolovat a spolupracovat při rozhodovacích procesech, tedy tvořit občanskou společnost. A také se přiklonila k západním hodnotám jako je např. důstojnost k člověku, rovnost před zákony atd. Ruská společnost je řízena jako polodiktátorský a poloautokratický režim (viz Putin) orientovaný na absolutní loajalitu, slepou poslušnost a otroctví svých obyvatel. Jako celek tenduje k agresivní, vyděračské a vazalské politice. To je, prosím, v rozporu s naší orientací, způsobem sebeřízení a cíly.

  Pane hejtmane, rád bych Vám připomenul, že se nám současné Rusko nejen neomluvilo za okupaci našeho státu v roce 1968, ale že ve svých učebnicích dějepisu má stále uvedeno, že nás přijelo osvobodit. Ruská společnost se ze svých chyb naprosto vůbec nepoučila a nadále vykonává agresorskou politiku. V současnosti nejmarkantněji vůči Gruzii, což odsoudili i naši političtí představitelé, a také vůči všem státům EU prostřednictvím vydírání (zastavení dodávek plynu letos v zimě).

Reklama

  Ptám se Vás tedy, pane hejtmane, jaká plyne inspirace od takového společenství pro naše formující se demokratické hodnoty a náš kraj zvláště?

  Ovšemže Rusové jako jedinci mohou být neobyčejní a odvážní lidé, významní myslitelé a vědci. Také takovými jsou. Přednáškové turné spisovatelů, novinářů a dalších umělců, kteří diskutují o tvorbě ruské občanské společnosti, o vyrovnání se se svou vražednou historií, může být velmi obohacující. Ale společnost jako celek se zdá spíše negativní, nespolupracující, ovládající a manipulující. Nejsou pro nás absolutně inspirativní, a to jak v řízení společnosti, tak ve svých aktivitách. Tunelování jejich přírodního bohatství není dobrá vizitka zdárného hospodaření a udržitelného rozvoje.

  Ruská kultura je založena na systematickém vyhlazování svých obyvatel. Umění je silně regulováno státem. Pokud se najde pár odvážných umělců, kteří se pokoušejí reflektovat současné Rusko, končí tito převážně ve vazbě nebo v kriminále. Co se týče politické kultury, je v rozpadu a pokud se ještě najde odvážný jedinec, který by se postavil jako kritik vládnoucí garnituře, záhadně padá ze schodů nebo je nalezen mrtev (např. Politkovská). Společnost, pro kterou hodnota člověka nic neznamená, nemůže být kulturně přínosná.

  Opět vyvstává otázka, čím je, prosím, pro nás ruská kultura inspirativní?

   Jak jsem již psal minule, Olomouc je místem, kde se sovětská vojska natrvalo vepsala do její a potažmo naší historie. Po nich zde zůstaly zdevastované domy, otrávené pozemky v Neředíně, zatrpklá pachuť okupace. Ocenil bych, kdyby olomoucký kraj podporoval a prohluboval partnerství v rámci Evropské unie. Podílel se na rozvíjení evropských hodnot a zapojil své občany do diskuse o smyslu jednotné Evropy. Byl bych raději, kdyby kraj našel velmi dobrého a inspirativního partnera v severských zemích (Norsko Švédsko, Finsko, Dánsko). Tyto státy prošly nejen demokratizačním procesem, ale také jistou společenskou retrospekcí.

  Pane hejtmane, na základě výše uvedeného Vás zdvořile žádám, abyste jako zástupce kraje a jeho obyvatel zrušil partnerství s ruskou oblastí Kostroma.

            Děkuji za kladné vyřízení.

                                       S pozdravem

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama